lauantaina, huhtikuuta 15, 2006

Miten esimies voi edistää alaistensa osaamisen kehittämistä?

Saadakseni esimiesten käyttöön ideoita ja käytännön keinoja siitä, miten he voisivat edistää alaistensa osaamisen kehittämistä, olen tekemieni 360° johtamispalautteiden yhteydessä pyytänyt alaisia vastaamaan tätä koskevaan avoimeen kysymykseen:

* Esimies voisi edistää alaistensa/ryhmänsä jäsenten osaamisen kehittämistä nykyistä paremmin seuraavasti.

Osana henkilökohtaista johtamispalautetta, jokainen arvioitu esimies on saanut omien alaistensa ideat ja ehdotukset käyttöönsä. Samalla olen koonnut laajempaa ideapankkia. Muutaman vuoden aikana kerätyssä aineistossa on n. 1800 alaisen vastaukset tähän kysymykseen.

Sisällön analyysin avulla vastaukset on ryhmitelty luettelossa esitettyihin teemoihin (suluissa teemaan liittyvien vastausten lukumäärä). Mikäli lukijoita kiinnostaa, julkaisen myöhemmin lisätietoja teemojen puitteissa esitetyistä asioista.

Keinoja kehittää alaisten osaamista
- Koulutus (n=153)
- Palaute (n=111)
- Ryhmäkeskustelut ja palaverit (n=111))
- Keskustelu ja vuorovaikutus (n=93)
- Kannustaminen osaamisen kehittämiseen (n=85)
- Kehityskeskustelu (n=64)
- Osaamisen kartoittaminen (n=58)
- Henkilökohtainen kehittämissuunnitelma (n=55)
- Alaisten kanssa enemmän (n=47)
- Ajan ja resurssien järjestäminen kehittämiseen (n=45)
- Kuuntelu (n=45)
- Tasapuolisuus (47)
- Selkeät tavoitteet ja tehtävät (n=38)
- Tiedonvälitys (n=34)
- Oman osaamisen jakaminen ja valmentaminen (n=31)
- Yhteiset koulutus- ja infotilaisuudet (n=28)
- Uusia tai vaativampia tehtäviä (n=26)
- Alaisten ja heidän työnsä tunteminen (n=25)
- Delegointi (n=26)
- Luottaminen (n=14)
- Koulutusmahdollisuuksista tiedottaminen (n=22)
- Tehtäväkierto (n=21)
- Yhteistyön kehittäminen (n=25)
- Ryhmätyöskentely (n=16)
- Seuranta (n=16)
- Osallistaminen(n=11)
- Työn ja suoritusten arviointi (n=11)
- Omatoimiseen oppimiseen kannustaminen (n=8)
- Ideointi ja kyseenalaistaminen (n=7)
- Erilaisuuden hyväksyminen (n=4)
- Kiinnostavia tehtäviä (n=4)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.